एमालेका माग सिँहदरबारमा लान्छु: प्रधानमन्त्री प्रच